Logo


会員一覧

Ceramics

EMURA Kazuhiko
KAMEI Ryuji
KURATA Katsutoshi
SAKAI Takamasa
SAKAEGI Masatoshi
SHIMIZU Rieko
JON Hyonhi
TASHIRO Naoteru
TOMOOKA Hideaki
NAGAI Chiharu
NAGAE Shigekazu
HIBINO Yasushi
HONDA Kiyoshi

OHTSUKA Kurumi

Basketry

YASUI Keiko 

Lacquer

NAKAYAMA  Jiro

Woodwork

ISHIKAWA  Susumu
OGURA  Masaaki
KAGA  Chizuko
KAGA  Tomohiro
TAKAKURA  Norihiko
TAKEMURA  Hideyuki
NAKAMURA  Yukihito
FUNAHASHI Tatsuro
MORI  Akihiro
YAMANAKA  Shunsuke
OKAI Daisuke 

Textile

KAWAI  Masae

KAWAMURA  Naoe
KOBAYASHI  Yuki
KOMAKI  Kazuyo
KONDO  Utano
SAKAKIBARA  Mutsumi
NARITA  Yukiko
HORI  Midori

Jewelry

ARAKAWA  Yoshiaki
ARAKAWA  Yoshihiro
ISHIGAKI  Akiko
UNNO  Eriko
KAWAKITA  Kiyoko
KIRUNAKA  Yukiko
SHIRAO  Yumi
SHIMAJI  Nami
TERAMOTO  Machiko
HIROSE  Takashi
FUJITA  Kumi
MATSUI  Tomoko
MATSUMOTO  Sachiko
MIZUNO  Seiko
MORI  Naoko
YASUI  Keiko
YASUMA  Keiko
YOKOYAMA  Kumiko

Metal
work

ASAKURA  Yayoi
NAKANISHI  Masakatsu
WAKEBIKI  Masumi

Cloisonne
work

YAMAMOTO  Toshiko

Glass

ITO  Nana
KUWABARA  Yuko
SHIIBA  Yoshiko
HAYASHI  Takako

LEE  Maruryon

KINOSHITA Yui